Rozwód a mediacja

Po rozpoczęciu sprawy rozwodowej, bardzo często sąd kieruje małżonków na mediację. Celem mediacji nie zawsze jest pogodzenie stron. Czasami omawia się wówczas kwestie alimentów, podziału majątku, opieki nad dziećmi. Continue reading Rozwód a mediacja

Koszty rozwodu – o czym należy pamiętać

Aby dobrze skalkulować koszty rozwodu należy uwzględnić koszty sądowe, koszty usług adwokata, a także koszty ukryte. Continue reading Koszty rozwodu – o czym należy pamiętać

Rozwód a dzieci

Rozwód jest prawnym sposobem na rozwiązanie małżeństwa. Jednak aby uregulować wszystkie kwestie łączące małżonków, nie wystarczy orzeczenie rozwodu. Sąd rozpatruje sprawy takie jak podział władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, określenie sposobu ich wychowania i utrzymania, podział majątku. Continue reading Rozwód a dzieci

Rozwód i separacja

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby rozdzielenia małżonków. Są nimi rozwód i separacja. Continue reading Rozwód i separacja

Pozew rozwodowy – wzory

Aby złożyć pozew rozwodowy, wystarczy pobrać z internetu potrzebne wzory i wpisać swoje dane. To czynność bardzo prosta, jednak Continue reading Pozew rozwodowy – wzory

Komu przysługują alimenty?

Prawo do alimentów przysługuje pełnoletnim i małoletnim członkom rodziny, którzy nie są w stanie zapewnić sobie środków utrzymania. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Jednym z nich jest Continue reading Komu przysługują alimenty?

Jak napisać pozew o rozwód

Pozew o rozwód musi zawierać następujące elementy:

Jak przeprowadzić podział majątku

Jedną z konsekwencji rozwodu jest podział majątku. Małżonkowie mogą samodzielnie dojść do porozumienia na drodze umowy, w przeciwnym razie konieczna jest interwencja sądu. Continue reading Jak przeprowadzić podział majątku

Jak wygląda rozwód z orzekaniem o winie

Podczas sprawy rozwodowej zadaniem sądu jest ustalanie, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Rozwód z orzekaniem o winie może zakończyć się stwierdzeniem, że: